Kontakt

Cap Mini Föräldrakooperativ
Tydingevägen 5
120 39 ÅRSTA
08-814461

Har du frågor om den pedagogiska verksamheten? Då går det bra att höra av sig till rektor som nås via rektor@capmini.se

Har du frågor om föreningen? Då går det bra att höra av sig till styrelsen som nås via info@capmini.se

Cap Mini är noggranna med att följa dataskyddsförordningen och har rutiner för att inte fler personuppgifter än de nödvändiga lagras i dokument och så vidare. Därtill finns rutiner för tystnadsplikt.

Vi har skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Rutinen för eventuella klagomål är att ta dessa muntligen, i första hand med rektor, alternativt via epost. Rektor kontaktar rutinmässigt ledning/styrelse för information. Ledning/styrelse kan också kontaktas direkt av föräldrar vid behov. Grundprincipen är mycket enkel: Upptäcks brister så gör vi allt för att gemensamt åtgärda dem på enklast och smidigast sätt. Eftersom ledning/styrelse består av föräldrar i föreningen finns starka incitament att alltid verka för barnens, personalens och föreningens bästa.


%d bloggare gillar detta: