Archive for mars, 2014

Rekryteringen för hösten 2014 klar

Rekrytering inför nästa läsår är klar, vi hade bara en plats att tillsätta till hösten 2014. Vi är glada att så många visar intresse av att få plats på Cap Mini!

Kösystemet kommer att ändras under våren. Vår kö kommer att läggas över på Stockholms stads gemensamma sida. Vi kommer dock fortsätta att sköta vår egen rekrytering. Framöver kommer man alltså att ställa sig i kö via kommunens e-tjänst  Min barnomsorg  och där går det att hantera och rangordna köval med mera. Mer information hittar du under fliken plats i Förskolan.

3 mars, 2014 at 22:15 Lämna en kommentar