Förskolan Cap Mini

Cap Mini är en föräldrakooperativ förskola i Årsta i anslutning till Skanskvarnsskolan, vackert belägen vid skogen, Årstaviken och Dianelunds koloniområde. Förskolan, som drivs som en ekonomisk förening, startades 1991 av anställda på konsultbolaget Cap Gemini.

Cap Mini exterior 29 sep 2015

Hos oss får barnen tillbringa sina första år i en liten grupp på 15 barn mellan 1 och 6 år, där barnens tankar, ideér och kreativitet tas tillvara med hjälp av våra erfarna och engagerade pedagoger.

Maten får vi från en cateringfirma som levererar god, näringsriktig och vällagad mat.

Cap Mini har hög personaltäthet – vi gick nyligen från tre till fyra pedagoger på plats varje dag.

Vi arbetar efter förskolans läroplan och Stockholm stads förskoleplan med FN:s barnrättskonvention som rättesnöre. Trygghet, glädje, individfokus, gruppgemenskap samt arbete med värdegrundsfrågor genomsyrar arbetet i vår verksamhet via lek, estetiska uttrycksformer, naturupplevelser, pedagogisk dokumentation och många andra delar som möter och tillvaratar barnens kreativitet och lust.

Cap Mini i virtuell skog

➤ Cap Minis hemsida på Stockholms stads webbplats

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30–18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola. Utifrån de behov som just nu föreligger hos föräldrarna har förskolan för närvarande öppettiderna 07.30–17.00. Vi följer kontinuerligt upp behovet av öppethållande och kan omgående mötas med hänsyn till de enskilda omständigheterna.

För kännedom håller vi också stängt ett antal klämdagar, samt för fyra planeringsdagar per år – allt enligt överenskommelse inom kooperativet. Är det familjer som har speciella behov så kan vi tillgodose det.

Cap mini ljuslek

Föreningen och föräldrarnas insats

Som medlem i Cap Mini föräldrakooperativ förväntas du bidra med insatser i föreningen och samtliga familjer har ett ansvarsområde eller en särskild roll i föreningen. I gengäld för insatserna i föreningen och förskolan får vi föräldrar stor insikt i verksamheten och en omedelbar närhet till våra barns förskolevardag. Hög personaltäthet och rikt pedagogisk stimulans är exempel på andra fördelar. På Cap Mini får barnen en trygg, lärorik och rolig förskoletid!